Skip to main content

Utställningen Black Kaffinobox XXIII består av fotografier som besökare tog under ett interaktivt nålhålskamera – evenemang, som genomfördes på Fotocentrum Raseborg 7 – 8.10.2020. Bildmaterialet har framställts med nålhålskameror som tillverkats av cikoriaförpackningar, d.v.s. surrogatkaffepaket. De ursprungliga negativen har skannats in, inverterats, gjorts som utskrifter på ”ljuslådefilm” och monterats in i ljusförsedda Kaffino lådor. På utställningen förevisas sammanlagt 26 fotografier. Black Kaffinobox XXIII är en kollektiv utställning om Karis centrum och dess närmiljö, sett ur flera synvinklar. Jag vill rikta ett stort tack till alla som deltog i evenemanget i oktober 2020, utan er insats skulle inte denna utställning kunna genomföras!