Inlägg

Västnyländska kultursamfundet

Västnyländska kultursamfundet verkar från Hangö i väst till Kyrkslätt i öst och synliggör den kulturverksamhet som sker på svenska i regionen. Föreningen upprätthåller kultur- och informationscentret Luckan Raseborg, stöder kulturproducenter i regionen, lyfter fram litteraturen som konstform och publicerar böcker med lokalhistorisk anknytning och jobbar dessutom med barnkultur. Föreningens största årligen återkommande evenemang är Barnens och de Ungas bokkalas, som arrangeras i samband med litteraturfestivalen Bokkalaset. Varje år publicerar man också Västnyländsk Årsbok, där de viktigaste händelserna under året dokumenteras. År 2017 fyller årsboken 40 år. I år firar också det självständiga Finland 100 år och därför lyfter föreningen fram regionens kulturaktörer och kulturhistoriska platser genom denna serie av inlägg i sociala medier. Nosa nyfiket i din närmiljö! Det finns något nytt och spännande att upptäcka varje dag.

På bilderna medlemmar ur Västnyländska kultursamfundets styrelse 2016-17.
Läs mer på hemsidan eller på föreningens Facebook sida.

Kulttuuriyhdistys Västnyländska kultursamfundet toimii Länsi-Uudellamaalla Hangosta Kirkkonummelle. Yhdistys tuo esille alueen ruotsinkielistä kulttuuritoimintaa. Lisäksi kulttuuri- ja tiedotuskeskus Luckan Raseborg on yhdistyksen ylläpitämä. Toiminnan muita painopistealueita ovat alueen kultturitoimijoiden tukeminen, kirjallisuuden esille nostaminen taidelajina sekä paikallishistoriallisten kirjojen kustantaminen ja lastenkulttuurin parissa työskenteleminen. Suurin vuosittainen tapahtuma on Raaseporissa järjestettävä lasten ja nuorten kirjallisuusfestivaali. Yhdistys julkaisee myös vuosikirjan, johon tallennetaan vuoden tärkeimmät tapahtumat. Vuosikirja Västnyländsk Årsbok täyttää vuonna 2017 jo 40 vuotta. Tänä vuonna juhlimme yhdessä myös itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuotta ja siksi Västnyländska Kultursamfundet julkaisee koko vuoden ajan täällä SoMe:ssa kertomuksia ja kuvia kulttuuritoimijoiden tapahtumista ja kulttuurihistoriallisista paikoista Länsi-Uudellamaalla. Uskaltaudu uteliaasti lähiympäristöösi! Jokaiselle päivälle löytyy uutta ja mielenkiintoista koettavaa.

Kuvissa Västnyländska kultursamfundetin johtokunnan jäseniä vuosina 2016-2017.
Lue lisää kotisivulta tai yhdistyksen FB sivulta.