Inlägg

Västra Nylands folkhögskola

VNF är en finlandssvensk folkhögskola som ger branschkunskap, höjer den studerandes allmänbildning, ger beredskap för fortsatta studier och arbetsliv och stöder en allsidig personlighetsutveckling. Dialogen i pedagogiken är viktig.

Undervisningens språk är i huvudsak svenska men också finska och engelska används i undervisningen. Många finskspråkiga har funnit sin väg till skolan och kommer för att studera något ämnesområde men dessutom för att språkbada och lära sig svenska bättre.

 

Läs mera om utbildningslinjer och kurser på skolans hemsida eller på FB-sidan.

 

 

VNF on suomenruotsalainen opisto, joka tarjoaa alan asiantuntemusta, nostaa opiskelijan yleistä tietämystä, antaa valmiuksia jatko-opintoihin sekä työelämään, ja tukee tasapainoista persoonallisuuden kehitystä.

Monet suomenkieliset hakevat opistoon kielikylpyyn erikoistuakseen samalla tiettyyn erityisalueeseen.Opetuksen pääkieli on ruotsi, mutta henkilökohtaista opastusta saa suomenkielellä. Opetuksessa käytetään myös englantia. Käytännössä toimimme monikielisessä ympäristössä, jossa jokainen saa henkilökohtaista ohjausta omalla kielellään.

Lisäinfoa saat kotisivuilta tai FB-sivulta.