BloggInläggUtställningar

Solveig Erikssons konstutställning – 01.10.-13.11.2020

By 7 oktober, 2020november 20th, 2020No Comments

Solveig Eriksson (FM f. 1971) är en konsthistoriker som målat i Daniel Enckells ateljégrupp 2010-2020.

 

Jag har gått på Fria  Konstakademin vid Västra Nylands folkhögskola 2006-2007 under Daniel Enckells ledning och på Konstlinjen vid VNF 2005-2006. Förutom det har jag deltagit i ett antal kurser med Riggert Munsterhjelm, Heikki Kukkonen m.fl. Medborgarinstitutets kurs i konstterapi var även det en intressant upplevelse. Jag är utbildad magister i konstvetenskap från Åbo Akademi 1998.

 

Jag har tecknat och målat sedan jag var liten. Måleriet är ett kärt hobby som följt mig under livets lopp. I teorin vet jag en hel del om konstens historia och utveckling men praktiken framför staffliet har visat mig hur svårt det är att ta tag i penseln och börja måla. På senare år har jag målat mest landskap och stilleben, sommartid utomhus. Att måla på kurs eller i en ateljégrupp är viktigt för mig, tankar och idéer som utbyts är guld värda, liksom den positiva uppmuntran och det stöd man får av andra som målar, oberoende av ålder, utbildning och bakgrund. Att måla i grupp ger en möjlighet till utbyte av tankar och inspiration samt goda råd och tips och ett tillfälle att ge och motta konstruktiv kritik.

 

Daniel Enckells ateljégrupps fritidskonstnärer kommer från Västra Nylands region och den gemensamma nämnaren är ett starkt konstintresse och en längtan att utveckla sin egen kreativitet. Människan och hennes händers verk ger inspiration likväl som naturen med dess fenomen, flora och fauna. I den här utställningen har jag valt att ställa ut enbart blomstermotiv, våren till ära. Jag vill tillföra  världen sådant som är vackert och harmoniskt, lugnande att se på. Ett landskap kan vara balsam för själen, ett stilleben en vardagsbön. Konsten bör förädla människan, själen, sinnet.

 

 

Solveig Eriksson (FM s. 1971) on taidehistorioitsija, joka on maalannut Daniel Enckellin ateljeeryhmässä 2010-2020.

 

Olen opiskellut Fria Konstakademin Västra Nylands folkhögskolanissa 2006-2007 Daniel Enckellin johdolla ja käynyt VNF:n taidelinjan 2005-2006. Sen lisäksi olen osallistunut Riggert Munsterhjelmin, Heikki Kukkosen ym. järjestämille taidekursseille niin kansalaisopistolla kuin yksityisesti. Kansalaisopiston taideterapiakurssi oli sekin mielenkiintoinen kokemus. Koulutukseni on filosofian maisterin koulutus pääaineena taidehistoria Åbo Akademissa, josta valmistuin 1998.

 

Olen piirtänyt ja maalannut pienestä pitäen. Maalaaminen on rakas harrastus, joka on seurannut minua koko elämäni ajan. Teoriassa tiedän paljonkin taiteen historiasta ja kehityksestä mutta käytännön kokemukset maalaustelineen äärellä ovat opettaneet minulle, miten vaikeaa on tarttua siveltimeen ja alkaa maalata. Viime vuosina olen maalannut enimmäkseen maisemia ja asetelmia, kesäisin ulkona luonnossa. Ateljeeryhmässä maalaaminen on minulle tärkeää, ajatusten vaihto ja ideat ovat kultaakin arvokkaampia, samoin positiivinen kannustus ja muilta harrastelijataiteilijoilta saamani tuki iästä, koulutuksesta ja taustasta huolimatta. Ryhmässä maalaaminen antaa mahdollisuuden ajatusten vaihtoon, inspiraation ja hyvien neuvojen ja vinkkien saamiseen sekä mahdollisuuden rakentavan kritiikin vastaanottamiseen

 

 

Daniel Enckellin ateljeeryhmän harrastelijamaalarit tulevat Länsi Uusimaan alueesta ja yhteisenä nimittäjänä on voimallinen taiteen harrastuneisuus ja kaipuu oman luomisvoiman kehittämiseen. Ihminen ja hänen kättensä työ inspiroi, samoin kuin luonto ilmiöineen, kasveineen ja kukkineen. Tässä näyttelyssä olen valinnut esitettäväksi vain kukka-aiheita kevään kunniaksi.

Haluan tuoda maailmaan sellaista, joka on kaunista, harmonista ja rauhallista katsottavaa. Maisema voi olla balsamia sielulle, asetelma arkipäivän rukous. Taiteen tulee jalostaa ihmistä, sielua ja aisteja.