Blogg

Quizappen Vevi får nya spelbanor i Västnyland

Luckan Raseborgs ungdomskoordinator Julia Hemgård och barnkulturkoordinator Pamela Andersson har sprungit ute i terrängen idag. Solen bländar och snön skiner, och vad är väl bättre än att få jobba utomhus just nu.

I de vackra västnyländska historiska bruksmiljöerna ska quizappen Vevi få tre helt nya spelrutter. I Billnäs bruk, Fiskars bruk och Svartå skapas de nya spelrutterna och idag placerades frågepunkternas koordinater ut på kartan. Vid de olika punkterna, som med hjälp av Google maps placerades på kartan, kommer spelaren sedan att få en knepig fråga att svara på för att komma vidare i spelet.

Vevi är ett frågesportspel som för ut spelaren i naturen för att tävla. En spelbana är oftast ca 1 -2 kilometer lång och innehåller omkring 10-12 frågor. En skolklass hinner passligt utföra en spelrutt under en 45 minuter lång lektion under skoldagen. De flesta spelbanorna är placerade i närheten av skolbyggnader för att göra spelet så tillgängligt som möjligt. Elever kan spela både på finska och svenska.

Genom spelet lär man sig lekande lätt nya saker om ämnen som historia, musik, bildkonst, sport osv. Det är ett spel framtaget speciellt för skolelever i regionen, men visst kan vem som helst ladda ner spelappen Vevi och gå ut på en promenad här i Västnyland. Utmana dig själv att svara på de kluriga frågorna! Spelet är gratis för användaren att ladda ner och ta i bruk på både iOs och Android-telefon. Programmeringen av spelet görs av bolaget JCO Digital.

För dig som har tråkigt inomhus just nu rekommenderar vi att gå ut och springa i terrängen tillsammans med laddad smarttelefon! Spelet kan redan nu spelas i Ingå (Gammelgården), Hangö (Frontmuseet, Fyra Vindarnas hus eller Lejonparken), i Raseborg vid Ramsholmen i Ekenäs, Pumpviken i Karis eller vid Raseborgs slott där rutten löper längs med stigen till Forngården. Spelets namn Vevi kommer förresten från latinet. Veni Vidi Västnyland betyder jag kom, jag såg Västnyland.

 

Text och foto Pamela Andersson