Inlägg

Porkala – Porkkala 100 – with love!

By 19 november, 2018No Comments

Igormuseets 20-årsjubileum med utställningen ”Från spade till GPS” öppnade 10.6.2017.

Porkala Porkkala 100 – with love! var Degerby byaråds och Igor-museets Finland 100-projekt. Utställningen berättade i ord och bild om de människor som under de 100 senaste åren levt, verkat, älskat och bott här, fötts eller placerats här, tvingats ta avsked, kunnat återvända.

Museet finns på Furuborgsvägen 6 i Degerby.

Mera info finns på hemsidan.

Igormuseon 20-vuotisjuhla näyttelyineen ”Lapiosta GPS-aikaan” avattiin 10.6. 2017

Porkala Porkkala 100 – with love! oli Degerbyn kyläyhdistyksen ja Igor-museon Suomi 100-projekti. Näyttely kertoi sanoin ja kuvin niistä jotka 100:n viimeisen vuosien aikana ovat eläneet, rakastaneet, asuneet, syntyneet, lähteneet ja palanneet.

Museon osoite on Furuborgintie 6 Degerbyyssä.

Lisää infoa löytyy kotisivulta.