Inlägg

Pojo hembygdsförening r.f.

By 25 maj, 2018augusti 31st, 2018No Comments

Gillesgårdens lantbruks- och hembygdsmuseum ägs och upprätthålls av Pojo hembygdsförening r.f., en förening som idag har cirka 130 medlemmar. Hembygdsföreningen grundades 1959 och är öppen för alla intresserade. Välkommen med i verksamheten!
Till museet hör sju olika byggnader med över 3200 föremål. Museets olika utställningar berättar främst om jordbruket och dess utveckling i Pojotrakten. Till samlingarna hör också en mopedutställning som invigdes sommaren 2005. Där finns mopeder av bland annat märkena Tunturi, Puch, Husqvarna och Solifer.

Mera info finns på hemsidan och på FB-sidan!

Pohjan kotiseutuyhdistys

Gillesgården-museon omistaa ja ylläpitää Pohjan kotiseutuyhdistys. Yhdistys perustettiin vuonna 1959 ja tänä päivänä yhdistykseen kuuluu noin 130 jäsentä. Pohjan kotiseutuyhdistys on avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa osallistumaan toimintaan!
Museo sijaitsee Skarpkullan kylässä, noin 10 km Pohjan keskustasta. Museoon kuuluu seitsemän rakennusta ja noin 3200 esinettä. Museon eri näyttelyt kertovat lähinnä maataloudesta ja sen kehityksestä Pohjan alueella. Kokoelmiin kuuluu myös moponäyttely vuodesta 2005 lähtien, jossa on esillä erimerkkisiä mopoja, esim. Tunturi, Puch, Husqvarna ja Solifer.

Lisäinfoa kotisivuilta ja FB-sivulta!