Inlägg

Nylands hantverk rf

By 24 maj, 2018augusti 31st, 2018No Comments

Nylands hantverk är en svenskspråkig hemslöjds- och hantverksförening grundad år 1982, verksamhetsområdet är de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Nyland. Vi arbetar för att bevara och utveckla hantverket som en synlig del av den finlandssvenska kulturen och att hålla hantverket levande som en naturlig del av vardagen.
Vi ordnar hantverksläger för barn under sommaren samt ordnar kurser och seminarier för hantverksintresserade.

Lyckan lever i hantverket!

Mer information finns på hemsidan och FB-sidan!

Nylands hantverk on ruotsinkielinen käsityöyhdistys, perustettu 1982 ja toimii ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä kunnissa Uudellamaalla. Säilytämme ja kehitämme käsillä tekemistä osana kulttuuria sekä pyrimme siihen että se olisi elävä ja luonnollinen osa arkipäivää.

Lisäinfoa kotisivuilta ja FB-sivulta!