Inlägg

Kyrkslätts kommun – Kirkkonummen kunta

By 12 oktober, 2018No Comments

Kulturväsendet vid Kyrkslätts kommun ordnar och koordinerar lokala evenemang bl.a. under nationella helgdagar och sommartid under Kyrkslättsdagarna. Av oss får du råd och experthjälp i ärenden inom lokalhistoria och lokalt kulturutbud. Lokala kulturorganisationer producerar största delen av områdets kulturevenemang. Kommunen stöder kulturorganisationerna med verksamhetsbidrag.

Kyrkslätts kulturväsende ansvarar också för kommunens museiverksamhet. I Kyrkslätt finns ett museum som drivs av kommunen; Ragvalds museiområde. Hvitträsks museum, det internationellt kända nationalromantiska ateljéhemmet finns i Kyrkslätt vid stranden av sjön Vitträsk. Museiverket ansvarar för museiverksamheten vid Hvitträsk.

Kyrkslätts hembygdsförening r.f. driver två museer i Kyrkslätt Alisgården är föreningens hembygdsmuseum i Lappböle. Dessutom upprätthåller föreningen en utställning på Gesterby museiområdes ladugårdsvind. Föreningen upprätthåller det lokalhistoriska arkivet Arkivalia i Kyrkslätts centrum.

Mera information finns på hemsidan.

Kirkkonummen kunnan kulttuuritoimi järjestää ja koordinoi paikallisia tapahtumia mm. kansallisina juhlapäivinä ja kesäisin Kirkkonummi-päivien aikaan. Meiltä saat neuvoja ja asiantuntija-apua paikallishistoriaan ja paikalliseen kulttuuritarjontaan liittyen. Paikalliset kulttuurijärjestöt toteuttavat suurimman osan alueen kulttuuritarjonnasta. Kulttuurijärjestöjä kunta tukee toiminta-avustuksilla.

Kirkkonummen kulttuuritoimi vastaa myös kunnan museotoiminnasta. Kirkkonummella on yksi kunnan ylläpitämä museo, Ragvaldsin museoalue. Hvitträskin museo, kansainvälisesti tunnettu kansallisromanttinen ateljeekoti sijaitsee Kirkkonummella Vitträsk-järven rannalla. Museovirasto vastaa Hvittrsäkin museotoiminnasta.

Kyrkslätts Hembygdsförening rf ylläpitää Kirkkonummella kahta museota. Alisgården on yhdistyksen kotiseutumuseo Lapinkylässä. Gesterbyn museoalueella on yhdistyksen yllä pitämä näyttely vanhan navetan ylisillä. Arkivalia on yhdistyksen ylläpitämä paikallishistoriallinen arkisto Kirkkonummen keskustassa.

Lisää infoa löytyy kotisivulta.