Inlägg

Kyrkslätts hembygdsförening

By 12 oktober, 2018No Comments

Lokalarkivet Arkivalia upprätthålls av Kyrkslätts hembygdsförening

Ett lokalarkiv är ortens kollektiva minne. Det insamlar föreningars, gårdars, familjers och privatpersoners dokument som handskrifter, lokala tryckalster och fotografier. Lokalarkivet betjänar både föreningar och privatpersoner som vill överföra sina gamla handlingar till arkivet. Lokalarkivet insamlar, förvarar och ställer till förfogande källor till Kyrkslätts historia för att fördjupa och bredda kunskapen hos Kyrkslättsborna om ortens förflutna. Arkivalia finns på Gamla Hindersbyvägen 19 A 7 i Kyrkslätt

Mera info finns på hemsidan och facebook.