Skip to main content

Utställningen pågår ända t.o.m. fredagen den 17.12.2021.

 

Jag började måla först på 1980-talet med oljefärger.

Min lärare var då Ecca Sjöblom..

På 1990-talet växte intresset för akvarell vilket fortfarande gäller.

Jag har målat i olika kurser både hemma och utomlands och deltog i arbis tillsammans med Gulleveig Silfvast.

Även längre kurser med Kjell Ekström på Kyrkogårdsön (Åland) och kurser som ordnats från Sverige på Santorini, i Antibes och i Kroatien.

Även deltagit i Ekenäs konstförenings utställningar samt hållit några egna utställningar under åren.

År 2004 deltog jag i  Nordiska akvarellsällskapets kortleksprojekt där en av mina akvareller är ”Hjärter 2” i kortpacken.

Åren 2013 till 2021  har jag fungerat som timlärare i akvarell för nybörjare och längre hunna i Raseborgs kulturinstitut (arbis) i Karis och senare i Ekenäs.

Jag är medlem i Nordiska akvarellsällskapet och i Ekenäs konstförening.