Inlägg

Göran Schildts stiftelse

By 11 oktober, 2018No Comments

Christine och Göran Schildts stiftelses huvudsyften är att stärka kulturkontakterna mellan Medelhavsområdet och Finland samt värna om arvet efter Alvar Aalto.

Stiftelsens verksamhet sker främst i form av temautställningar, publikationer, föreläsningar och seminarier men även genom mindre forskningsprojekt i samarbete med högskolevärlden. En bas för verksamheten är Göran Schildts arkiv, som är öppet för intresserade. Utställningar och program ordnas i den gula trävillan, vid Östra strandgatan 7.

Mera info finns på stiftelsens hemsida.

Christine ja Göran Schildtin säätiön päätarkoitus on vahvistaa Suomen ja Välimerenalueen kulttuurikontakteja, sekä vaalia Alvar Aallon perintöä.

Säätiön toiminta perustuu lähinnä teemanäyttelyiden järjestämiseen, julkaisuihin, luentoihin ja seminaareihin, mutta myös pienempiin tutkimusprojekteihin yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Eräs toiminnan perustoista on Göran Schildtin arkisto, joka on avoinna kaikille kiinnostuneille. Näyttelyt ja muu ohjelma järjestetään keltaisessa puutalossa osoitteessa Itäinen Rantakatu 7, Tammisaaressa.