Inlägg

Gardberg Center

By 21 juni, 2018augusti 31st, 2018No Comments

Gardberg Center är ett lokalhistoriskt utvecklingscentrum i Karis, Raseborg med uppgift att sammanföra hobbyhistoriker och yrkesforskare. Centret utforskar det förflutna och dokumenterar samtiden. Syftet är att utveckla större beredskap för ett mångkulturellt samhälle och skapa en växelverkan mellan det förflutna, samtiden och framtiden.
Pro Gardberg Center r.f. grundades i december 2004 i syfte att skapa ett center för lokalhistoria och kultur. Våren 2011 ändrades föreningens namn till enbart Gardberg Center r.f.
År 2005 grundade föreningen ett lokalarkiv i Fokus byggnadskomplex vid Centralgatan och år 2007 köptes Gardbergs hus vid Nabogatan 20. Arkivet utmärks av öppenhet och utåtriktad verksamhet och tar emot nytt material.  Föreningen idkar också publiceringsverksamhet främst i form av tidskriften Ta Plats, lokalhistoria i Västnyland.

Mera info på föreningens hemsida och på FB-sidan.

Gardberg Center on paikallishistorian harrastusta edistävä keskus joka sijaitsee Raaseporissa, ja sen tehtävä on saattaa yhteen harrastelijahistorioitsijat ja ammattitutkijat. Tavoitteena on kehittää parempia edellytyksiä monikulttuuriselle yhteiskunnalle ja menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden väliselle vuorovaikutukselle.
Pro Gardberg Center r.f. perustettiin joulukuussa 2004 tarkoituksena luoda Gardberg Center, paikallishistorian ja kulttuurin keskus. Keväällä 2011 yhdistyksen nimi pelkistettiin muotoon Gardberg Center r.f.
Yhdistys perusti 2005 paikallisarkiston Fokuksen rakennuskompleksin Keskuskadulle. Arkisto pyrkii avoimuuteen ja ulospäin suuntautuvaan toimintaan, ja se pystyy vastaanottamaan uutta aineistoa. Vuonna 2007 yhdistys osti Karjaan kaupungilta Gardbergin talon osoitteessa Naapurinkatu 20.

Lisäinfoa yhdistyksen kotisivuilta ja FB-sivulta.