Skip to main content

Akvarellen är ett rikt men också känsligt medium. Akvarellens lätthet och genomskinlighet gör den unik, men också svår, eftersom misstag inte kan rättas till genom att måla över som gör med täckande färger.

Men ofta är det just akvarellens egenart som utmanar oss till att återkomma gång på gång. Genom arbetsprocesser, flitig övning och materialkännedom kommer vi så småningom underfund med akvarellens egenskaper.

Syftet med kursen har varit att nära sig måleriet med större frigjordhet och att utveckla förståelsen för motiv, komposition och färgkänsla.

Uttrycksformerna är många. Akvarellen ger rum för både traditionellt och abstrakt måleri samt för fantasifulla experiment.

Kurslärare : konstnär Marita Kulvik

Utställningsdeltagare:

Iris Ericsson, Ulla-Britt Friman, Lisbeth Lindström, Oskar Lindström, Eeva Pärnänen, Hilkka Uusimäki