Inlägg

DUV Västnyland

By 11 oktober, 2018No Comments

DUV i Västnyland är en aktiv förening som arrangerar kultur- och fritidsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning, samt på olika sätt stödjer och möjliggör full delaktighet i samhället och dess funktioner. Föreningen har ca 250 medlemmar på ett område som sträcker sig från Hangö via Raseborg och Ingå till Virkby. Föreningen har ingen egen verksamhetslokal utan ordnar sina klubbkvällar på ungdomsgården i Ekenäs. Via DUV i Västnyland kan man vara med i t.ex. Teater Magnituds verksamhet eller i musikgruppen Trixstar.

Mera info finns på hemsidan, DUVs facebook och teatermagnitudes facebook.

DUV i Västnyland on aktiivinen yhdistys, joka järjestää vapaa-ajantoimintaa ruotsinkielisille kehitysvammaisille henkilöille. Pyrimme myös tukemaan heitä eri tavoin, jotta he voivat olla osallisia yhteiskunnassa ja sen eri toiminnoissa. Yhdistyksellä on noin 250 jäsentä läntisellä Uudellamaalla.

Lisää infoa löytyy kotisivulta, DUVn facebook ja teatermagnitudes facebookista.