Category

Blogg

Aktuella utställningar i Raseborg

By | Blogg, Utställningar

Just nu pågår fyra utställningar under november som Luckan Raseborg ordnar. Dessa passar alla åldersgrupper, men viktigt är det tycker vi att det ibland ordnas utställningar för just barn och unga som dessa främst borde tilltala. Utställningarna finns till påseende…

Read More

Barnen har rätt att påverka

By | Blogg

LillaLuckan bloggar  LillaLuckan erbjuder inte bara kulturtjänster för barn utan tar också ställning för barnens rättigheter. Att ha tillgång till kultur, få uttrycka sig och känna sig delaktig är mänskliga rättigheter. Därför hoppas vi på att se barnens rättigheter lyftas…

Read More

Sagokappsäcken turnerade i Raseborg

By | Blogg

LillaLuckan Raseborg bloggar Varje år erbjuder Luckan Raseborg olika kulturupplevelser för de minsta. Program riktas till daghemmen och förskolorna runt om i staden och daghemsgrupper får årligen möjligheten att besöka kulturhusen i Raseborg för att ta del av konserter, teaterföreställningar,…

Read More

Luckorna satsade på att utveckla barnkulturen 2017

By | Blogg

LillaLuckan bloggar Luckan är en nätverksorganisation som består av ett dussin föreningsdrivna informations- och kulturcenter i Finland. Luckan-nätverket har utöver sina övriga samhälleliga tjänster inom information, integration, ungdoms- och kulturverksamhet bedrivit och utvecklat sin barnkulturcenterverksamhet märkbart de senaste åren. År…

Read More