Skip to main content

UTRYMMEN

Tillgänglighet i Luckan Raseborg och LillaLuckan Raseborg  

https://tillgangligt.fi/

Verksamhetens tillgänglighet

Luckan Raseborg erbjuder ekonomiskt tillgänglig kulturverksamhet för olika åldersgrupper, genom att erbjuda t.ex. verksamheter till ett subventionerat lågtröskelpris eller gratis. Barnkulturverksamhet och Ungdomsinformationstjänster är geografiskt tillgängliga genom att göra mycket uppsökande barnkulturverksamhet i Raseborgs stadsdelar, såsom att söka sig till daghem, förskolor, kulturhus, bibliotek och filialbibliotek och erbjuda barnkulturtjänster även i skolorna och ambulerande i bokbussen. Ungdomsföreläsningar ges i skolorna och rådgivnings- och stödtjänster digitalt via webben (chat). I en vidsträckt kommun som Raseborg är det extra viktigt med geografisk tillgänglighet för att nå barn och unga. År 2020 går vi med stormsteg framåt i att utveckla vår digitala tillgänglighet och utökar också informationen om vår tillgänglighet på webben.

Luckans verksamheter erbjuder också integration på svenska i Finland och jobbar med många kund-, kultur- och språkgrupper. Inom sitt kärnuppdrag främjar Luckan den finlandssvenska kulturen och arbetar också med projekt kring nordisk identitet eller språkminoriteter (såsom att lyfta fram våra fyra samiska språk). Kulturverksamheter på andra inhemska språk såsom finska, engelska, ryska, arabiska erbjuds sporadiskt i samarbete med andra organisationer och samarbetspartners.

Fysisk tillgänglighet, Luckan Raseborg, Torggatan 3, 10300 Karis, Raseborg

Vid huvudentrén på Torggatan 3 är huvudentrén tillgänglig utan trappsteg. Ingången är smal (85 cm) och dörren är ej motoriserad, utan kräver manuellt öppnande. Tröskel finns vid ingången (assistans behövs). Behöver du hjälp med dörren vid ingången kan du använda ringklockan eller ringa när du anländer. När Luckan Raseborg är öppen (må–fre kl. 9–16) kan du kontakta Luckans kundservice på tfn. 044 017 0176 eller på adressen [email protected].

 • Luckan Raseborgs kundbetjäningsutrymmen har inga trösklar inomhus.
 • Luckan har två toaletter, en mindre dam- och herrtoalett i korridoren, men ingen tillgänglig unisextoalett. Toaletterna finns i samma våning i byggnadens markplan.
 • Kundserviceutrymmen och mötesrummet Bakluckan är i markplan. Till Luckans lagerutrymmen, teatergarderoben samt tekniska utrymmen för personal kommer man med trappor.
 • För närvarande finns ej T-slinga installerad i Luckan Raseborgs utrymmen.
 • Ledarhundar är välkomna i Luckan Raseborg.

Tillägg om utrymmet LillaLuckan, Torggatan 3, 10300 Karis, Raseborg

I anslutning till Luckan Raseborg finns LillaLuckan Raseborg (barnens kulturrum i Luckan). Man går in genom samma dörr som Luckan Raseborg. (se Luckan Raseborgs tillgänglighet)

 • – LillaLuckan är belägen i markplan.
 • – Vid LillaLuckans ingång finns ringklocka för att kunna komma in, under dagtid vardagar 9-16 är dörren öppen
 • – Teckenspråkstolkning av olika barnprogram och syntolkning av föreställningar erbjuds vid förfrågan, enligt Luckans finansieringsmöjligheter.
 • – I LillaLuckan finns kommunikationshjälpmedel att använda.
 • – För närvarande finns ej T-slinga installerad i LillaLuckan Raseborgs utrymmen.
 • – Ledarhund är tillåten i LillaLuckan Raseborgs utrymmen.

Parkering

Man kan stanna och parkera kortvarigt framför Luckan Raseborgs (Torggatan 3, 10300 Karis, Raseborg) eller vid (Centralgatan 59, 10300 Karis, Raseborg). Från den närmaste parkeringsplatsen invid gamla brandstationshuset (Torggatan 8) är det en kort utomhuspromenad om ca 600 meter till både Luckan Raseborg och LillaLuckan Raseborg.

Tillgängligheten utvecklas

Verksamhetslokalens fysiska tillgänglighet bör förbättras för att ta våra olika funktionsvariationer i beaktande. Behov av tyst eller avskilt rum där belysning och ljud kan dämpas för högsensitiva barn eller möjligheten att höja belysning då barn med nedsatt syn är på plats utvecklas. Likaså utvecklar vi tillgång till T-slinga för att göra verksamheter tillgängliga för barn med nedsatt hörsel. Syntolkning ska erbjudas för dem med nedsatt syn. Vi jobbar även för att allmänt främja förekomsten av barnkulturtjänster riktade till alla barn, även dem vars modersmål är finlandssvenskt teckenspråk. Ett nytt kulturhus planeras som bäst i Karis. I Nya Fokus skapas mer tillgängliga utrymmen, såsom hiss och tillgängliga unisextoaletter, så att alla ska kunna delta i konst- och kulturaktiviteter centralt i Karis.

Som förälder hittar du information om Luckan Raseborgs barnkulturtjänster på webben:

Barnens eget kulturrum LillaLuckan Raseborg på Facebook: https://www.facebook.com/groups/222491428300581/

Sagostunder och kreativa uppgifter finns även digitalt på kanalen Sagopyssel i mormors stuga: https://z-p42.www.instagram.com/sagopyssel/

Vår öppna sida Barnkultur Västnyland samlar regionalt barnkulturutbud på Facebook: https://www.facebook.com/bakuvastnyland/

Här hittar du materialbanken för nationella barnkulturnätverket Luckan: https://barnkultur.luckan.fi/materialbank/

Här finns den nationella webbsidan harrastakotona.fi med innehåll som våra 33 barnkulturcenter i Finland, även Luckan, sammanställt gemensamt för målgruppen barn och unga (innehållen är uppdelade enligt konstformerna): https://www.harrastakotona.fi/sv/etusivu-svenska-2/

Information om digitalt tillgängliga tjänster för ungdomar hittas via UngInfo: https://raseborg.luckan.fi/unginfo/ 

Information för nyinflyttade hittas via Integration: https://integration.luckan.fi/

Samarbeten och utrymmesbokningar

I Luckan Raseborgs utrymmen kan förutom Västnyländska kultursamfundet r.f. och Västnyländska Ungdomsringen r.f. hålla möten behändigt i mötesrummet Bakluckan. Flera utomstående aktörer hyr även arbetsrum i Luckans forskarrum. Vi vill att Luckan ska vara ett levande kulturhus, och erbjuda möjligheter till sammanträden och möten speciellt för föreningar och erbjuder uthyrning och bl.a. kopieringstjänster.

Luckan planerar vårens verksamhet i november och höstens verksamhet i maj. Sporadiska samarbeten och bokningar kan göras året runt. För mer information om Luckan Raseborgs utrymmen, bokningar eller för förfrågningar om samarbete, kontakta [email protected] eller tfn. 044 017 0176.

Dagtid: kl. 9-16 kostar 30 € / 2 h och påföljande timme  20 €/ h
Kvällstid: kl. 17-21 mötesrumshyra 30 €/h
Mötesrummet Bakluckan lämpar sig för t.ex. din arbetsgemenskaps möte, din förenings styrelsemöte eller ditt kundmöte! Max 10 personer. För Västnyländska kultursamfundets medlemmar är priset förmånligare 20€/2h och därpå följande timmar 20€/h . Minimidebitering är 2 timmar. Därtill räknas varje påbörjad timme.

Håll ditt möte i Luckan Raseborgs mötesrum Bakluckan! 

Mötesrumsbord med sittplats för 10 personer, väggmonterad TV-skärm som du lätt ansluter din dator till (HDMI-anslutning eller Google Chrome Cast), öppet WLAN, kokvrå med mikrovågsugn, kaffe- och vattenkokare, koppar och skedar för 10 personer ingår. Som medlem i kulturnätverket Produforum får du som aktiv användare använda mötesrummet gratis både dags- och kvällstid, aktivmedlemskap kostar 200€/år. Bli medlem i Västnyländska kultursamfundet eller i kulturnätverket Produforum genom att kontakta Luckan Raseborg!

Inom Produforum nätverket kan även vårt drop-in office i Lilla Luckan användas när ingen annan verksamhet ordnas. Fråga dig för vid intresse om lediga platser.